Λογιστικές Υπηρεσίες

Image

Με την Κατάλληλη Καθοδήγηση

Η λογιστική κάλυψη των επιχειρήσεων με την κατάλληλη καθοδήγηση και με την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση από το έμπειρο προσωπικό μας, πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εξασφαλίζει στο σύγχρονο επιχειρηματία την απερίσπαστη εκτέλεση των εργασιών του προς μεγιστοποίηση του κέρδους του που είναι άλλωστε και ο απώτερος σκοπός της κάθε επιχείρησης.
Ειδικότερα παρέχουμε:

  • Ολοκληρωμένη λογιστική κάλυψη ατομικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιριών, κεφαλαιουχικών εταιριών, αθλητικών σωματείων, συλλόγων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κάθε κατηγορία βιβλίων
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων καθώς και έλεγχο των λογιστικών διαδικασιών
  • Σύνταξη καταστατικών για εταιρίες καθώς και τροποποίηση αυτών
  • Εκπρόθεσμη διακοπή επιχειρήσεων
  • Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων
  • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών κατ’ έτος - εξάμηνο - τρίμηνο
  • Υποστήριξη ενώπιον δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών
  • Ένταξη επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο
  • Επενδυτικά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Επαγγελματική Δραστηριότητα

Σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να ασκήσετε επαγγελματική δραστηριότητα η εταιρία μας μπορεί στα πλαίσια της συμβουλευτικής λογιστικής να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη νομική μορφή της επιχείρησής σας (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την έναρξη της επιχείρησή σας.

Λάβετε Λογιστικές Υπηρεσίες από την Εταιρεία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας