Νομικές Υπηρεσίες

Image

Με την Κατάλληλη Καθοδήγηση

Σε συνεργασία με έγκριτους και έμπειρους νομικούς παρέχουμε νομική υποστήριξη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς δικαίου σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ειδικότερα παρέχουμε:

 • Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες στα πλαίσια του Ν. 4224/2013 (Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών)
 • Σύνταξη συμπληρωματικών ιδιωτικών συμφωνητικών εμπορικών και αστικών μισθώσεων
 • Επιδίωξη απαιτήσεων αστικής και ποινικής φύσης από αυτοκινητικά ατυχήματα
 • Επιδίωξη απαιτήσεων αστικής φύσης από μισθώματα και απόδοση μισθίου με διαδικασίες εκτέλεσης (διαταγή καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου)
 • Επιδίωξη απαιτήσεων αστικής και ποινικής φύσεως από εργατικές διαφορές
 • Νομική υποστήριξη σε περίπτωση επιβολής διοικητικών προστίμων (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, εφορία κλπ)
 • Διαχείριση φακέλων για έκδοση σύνταξης κάθε μορφής (γήρατος, αναπηρίας, χηρείας)
 • Νομική υποστήριξη εταιρειών από τη σύσταση και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους
 • Συμβουλευτική για διαχείριση ακινήτων και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας
 • Σύνταξη συμβολαίων για κάθε είδους έννομη σχέση (εμπράγματη ή ενοχική) σε συνεργασία με έγκριτους Συμβολαιογράφους
 • Νομικός έλεγχος ακινήτων και εξαλείψεις βαρών (δικαστικά και εξωδικαστικά)

Λάβετε Νομικές Υπηρεσίες από την Εταιρεία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας