Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Image

Βοήθεια από Ειδικούς και Έμπειρους Φοροτεχνικούς

Η ταχύτατη μεταβολή του φορολογικού σκηνικού δεν επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση αυτού χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη βοήθεια από ειδικούς και έμπειρους φοροτεχνικούς με την βοήθεια των οποίων μπορούν αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που θα επιφέρουν βαριά πρόστιμα. Με σεβασμό πάντοτε στην εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, προσφέρουμε υποστήριξη σε κατοίκους εντός και εκτός της ελληνική επικράτειας.
Παρέχουμε:

 • Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών και Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9)
 • Συμπλήρωση και υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε9, ΦΑΠ)
 • Φοροτεχνικός σχεδιασμός, υπολογισμός και συμπλήρωση εντύπου ανάλωσης κεφαλαίου που έχει δηλωθεί σε προγενέστερες Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για κάλυψη τεκμηρίων αγοράς ή και διαβίωσης
 • Φορολογική εκπροσώπηση κατοίκων εξωτερικού
 • Εκτύπωση σημειώματος (ταυτότητας) πληρωμής φόρων και απόδοσης μέσω τράπεζας (e-banking)
 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ
 • Κοινοποίηση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, σε TAXIS μέσω internet
 • Μεταβολή στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, λοιπά προσωπικά μ στοιχεία) σε TAXIS
 • Ολοκλήρωση εργασίας σε Δ.Ο.Υ., για εκχώρηση μισθωμάτων (ανείσπρακτα εισοδήματα ενοικίων) στο Ελληνικό Δημόσιο
 • Ολοκλήρωση ενεργειών παραλαβής κλειδάριθμου, από Δ.Ο.Υ
 • Έκδοση ΑΦΜ
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ
 • Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών μέσω TAXIS
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΙΚΑ
 • Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση)
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας
 • Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου
 • Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ταυτότητα πληρωμής κλπ)
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Δήλωσης «ΕΝΤΥΠΟ Α21» για λήψη επιδόματος τέκνων
 • Συμπλήρωση και κατάθεση Αίτησης για επίδομα πετρελαίου – θέρμανσης
 • Εκτύπωση ενσήμων ασφάλισης ΙΚΑ
 • Παρακολούθηση και απόδοση μισθοδοσίας οικιακής βοηθού, κηπουρού, καθαρίστριας κλπ ειδικοτήτων. Ολοκλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εργασιακή σχέση (Βεβαίωση Αποδοχών, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ κλπ)
 • Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, συμπλήρωση και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ, οικοδομοτεχνικών έργων
 • Συμπλήρωση και υποβολή Δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ολοκλήρωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ) που σχετίζονται με τη δραστηριότητα μας

Λάβετε Φορολογικές Συμβουλές από την Εταιρεία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας